The Miracle Maker pack

نمره

8 - 7

مشاهده و خرید

نمره 8 - 7

پکیج افزایش نمره رایتینگ برای سطح نمره 8 - 7

در این پکیج شما می آموزید که چگونه نمره رایتینگ خود را با استفاده از چهار معیار ارزیابی رایتینگ آیلتس از نمره 7 به نمره 8 افزایش دهید.

نمره

7 - 6

مشاهده و خرید

نمره 7 - 6

پکیج افزایش نمره رایتینگ برای سطح نمره 6 - 7

در این پکیج شما می آموزید که چگونه نمره رایتینگ خود را با استفاده از چهار معیار ارزیابی رایتینگ آیلتس از نمره 6 به نمره 7 افزایش دهید.

نمره

6 - 5

مشاهده و خرید

نمره 6 - 5

پکیج افزایش نمره رایتینگ برای سطح نمره 6 - 5

در این پکیج شما می آموزید که چگونه نمره رایتینگ خود را با استفاده از چهار معیار ارزیابی رایتینگ آیلتس از نمره 5 به نمره 6 افزایش دهید.

نمره

1-5

مشاهده و خرید

نمره 5 - 1

پکیج افزایش نمره رایتینگ برای سطح نمره 5 - 1

این پکیج مناسب افرادی است که به تازگی شروع کرده اند. اگر می خواهید مطالب را به خوبی یاد بگیرید پیشنهاد می کنم از این سطح شروع کنید.

مرحله سوم

The Miracle Maker Pack

  •  فصل اول: سختی های افزایش نمره ی رایتینگ آیلتس 
  • فصل دوم: تعریف 4 معیار اصلی افزایش نمره ی رایتینگ آیلتس 
  • فصل سوم: قسمت های مختلف یک تسک دو
  • فصل چهارم:  5 دسته ی اصلی سوالات
  • فصل پنجم: نگارش یک مقدمه ی جامع و کامل 
  • فصل ششم: سوالات Discussion Essay
  • فصل هفتم: سوالات Opinion Essay
  • فصل هشتم: سوالات Advantages & Disadvantages
  • فصل نهم: سوالات Double Question
  • فصل دهم: یک دسته بندی کاملا جدید از انواع سوالات تسک دو

کتاب معجزه رایتینگ تسک 2 آیلتس به دو زبان فارسی و انگلیسی موجود است. می توانید این کتاب را از سایت کتابراه نیز تهیه کنید