کمپین فروش فوق العاده معجزه رایتینگ آیلتس 50% تخفیف

The Miracle Maker

Band score 7 - 8

Band score 7 - 8

Discussion Essay

Type: Tea - No Tea

سوالات  Discussion به ۳ نوع تقسیم میشوند. این تسک از نوع Tea-No Tea می‌باشد. در این سمپل می آموزید که چگونه نمره ی

 • 7 Task Response
 • 7 Cohesion & Coherence
 • 7 Grammar
 • 7 Vocabulary

 را افزایش دهید و نمرهٔ کلی‌ این سمپل را از 7 به 8 برسانید.

قیمت 350,000 تومان با 50% تخفیف 175000 تومان

Band score 7 - 8

Discussion Essay

Type: Tea - Coffee

سوالات Discussion به ۳ نوع تقسیم میشوند. این تسک از نوع Tea-Coffee می‌باشد. در این سمپل می آموزید که چگونه نمره ی

 • 7  Task Response   
 • Cohesion & Coherence   8
 • Grammar   8
 • Vocabulary   8

را افزایش دهید و نمرهٔ کلی‌ این سمپل را از 7.5 به 8 برسانید.

قیمت 350,000 تومان با 50% تخفیف 175000 تومان

Band score 7 - 8

Discussion Essay

Type: Tea - No Tea & Coffee

بزودی …

Band score 7 - 8

Opinion Essay

Type: Tea

سوالات  Opinion به ۳ نوع تقسیم میشوند. این تسک از نوع Tea می‌باشد. در این سمپل می آموزید که چگونه نمره ی

 • 7 Task Response
 • 8 Cohesion & Coherence
 • 8 Grammar
 • 8 Vocabulary

 را افزایش دهید و نمرهٔ کلی‌ این سمپل را از 7.5 به 8  برسانید.

قیمت 350,000 تومان با 50% تخفیف 175000 تومان

Band score 7 - 8

Opinion Essay

Type: Tea - No Tea

بزودی …

Band score 7 - 8

Opinion Essay

Type: Tea - Coffee

بزودی …

Band score 7 - 8

Advantage and Disadvantage Essay

Type: A

بزودی …

Band score 7 - 8

Advantage and Disadvantage Essay

Type: B

بزودی …

Band score 7 - 8

Advantage and Disadvantage Essay

Type: C

بزودی …

Band score 7 - 8

Double Question Essay

Type: Cause and Solution

بزودی …

Band score 7 - 8

Double Question Essay

Type: Cause and Effect

بزودی …

Band score 7 - 8

Double Question Essay

Type: Problem and Solution

بزودی …

Band score 7 - 8

Double Question Essay

Type: Double Question

بزودی …

Band score 7 - 8

Mixed Design Essay

بزودی …