کمپین فروش فوق العاده معجزه رایتینگ آیلتس 50% تخفیف 

The Miracle Maker

Band score 1 - 5

Band score 1 - 5

Discussion Essay

Type: Tea - No Tea

بزودی …

Band score 1 - 5

Discussion Essay

Type: Tea - Coffee

سوالات Discussion به ۳ نوع تقسیم میشوند. این تسک از نوع Tea-Coffee می‌باشد. در این سمپل می آموزید که چگونه نمره ی

  • 3 Task Response
  • 4 Cohesion & Coherence
  • 4 Grammar
  • 4 Vocabulary

 را افزایش دهید و نمرهٔ کلی‌ این سمپل را از 3.5 به 5  و شاید بالاتر از 5 برسانید.

قیمت 220,000 تومان با 50% تخفیف 110,000 تومان

Band score 1 - 5

Discussion Essay

Type: Tea - No Tea & Coffee

بزودی …

Band score 1 - 5

Opinion Essay

Type: Tea

سوالات Opinion به ۳ نوع تقسیم میشوند. این تسک از نوع Tea می‌باشد. در این سمپل می آموزید که چگونه نمره ی

  • 4 Task Response
  • 4 Cohesion & Coherence
  • 4 Grammar
  • 4 Vocabulary

را افزایش دهید و نمرهٔ کلی‌ این سمپل را از 4 به 5  و شاید بالاتر از 5 برسانید.

قیمت 220,000 تومان با 50% تخفیف 110,000 تومان

Band score 1 - 5

Opinion Essay

Type: Tea - No Tea

بزودی …

Band score 1 - 5

Opinion Essay

Type: Tea - Coffee

بزودی …

Band score 1 - 5

Advantage and Disadvantage Essay

Type: A

بزودی …

Band score 1 - 5

Advantage and Disadvantage Essay

Type: B

بزودی …

Band score 1 - 5

Advantage and Disadvantage Essay

Type: C

بزودی …

Band score 1 - 5

Double Question Essay

Type: Cause and Solution

بزودی …

Band score 1 - 5

Double Question Essay

Type: Cause and Effect

بزودی …

Band score 1 - 5

Double Question Essay

Type: Problem and Solution

بزودی …

Band score 1 - 5

Double Question Essay

Type: Double Question

بزودی …

Band score 1 - 5

Mixed Design Essay

بزودی …