مهم ترین نکته برای کسب نمره رایتینگ آیلتس 7 – به همراه تمرین

برای کسب نمره رایتنیگ بالای 6.5 ساده و حرفه ای بنویسید. چگونه؟ پاسخ در این مقاله است ، با ما همراه باشید...

نوشتن Task 2 IELTS : Essay writing  مانند یک حرفه ای: چگونه یک مقاله (Essay) انگلیسی سطح پیشرفته بنویسیم به جای اینکه یک مقاله پر از ساختار و گرامر انگلیسی “پیشرفته” بنویسیم؟

 مقاله نویسی آیلتس در رایتینگ Task 2 آزمون چیزی است که بسیاری از دانشجویان با آمدن نام آن استرسی می شوند.

بسیاری از داوطلبان با تلاش به جای بیان ساده ایده های خود به روش حرفه ای، رایتینگ خود را با کلمات و لغات سطح Advanced  بیش از حد پیچیده می کنند.

و نتیجه تلاش آنان، نوشتن مجموعه ای از جملات غیر منطقی و غیرطبیعی است که معنای بسیار کمی دارند و ممتحن را برای درک معانی آنها به زحمت می اندازد. واضح است که این روش برای کسب نمره های بالا در آزمون آیلتس با شکست مواجه می شود. در واقع این دستورالعمل مناسب برای عدم موفقیت در آزمون و گیر کردن در یک نمره خاص (بند 5.5 تا 6.5) است.

The definition of genius is taking the complex and making it simple
Albert Einstein
Simplicity is the glory of expression
Walt Whitman

“نبوغ یعنی ساده سازی مسائل پیچیده. اگر آنچه را می دانید، نمی توانید به سادگی توضیح دهید… یعنی هنوز آن را خوب نیاموخته اید.” آلبرت انیشتین

“سادگی جلال بیان است.” والت وایتمن


ایده های شما درباره خوب نوشتن به زبان انگلیسی یا به هر زبانی بزرگترین مشکل در مورد بهبود رایتینگ شماست.

سعی کنید برای یک ثانیه به تعریف “نوشتن خوب” فکر کنید

تعریفی از مرکز تحریریه دانشگاه هاروارد: نوشتن مقاله علمی خوب به معنای ارائه مجموعه ای منطقی از ایده ها برای ایجاد استدلال یا نظر است. مقاله ها خطی هستند – آنها هربار یک ایده را ارائه می دهند – آنها باید ایده های خود را به ترتیبی که برای خواننده بیشتر منطقی است ارائه دهند. ساختار موفقیت آمیز مقاله به معنای ارائه ایده ها به روشی منطقی به خواننده است.

2000 ، الیزابت آبرامز، از مرکز نویسندگی در دانشگاه هاروارد

شما متوجه خواهید شد که چگونه در هیچ کجای تعریف نمی گوید که مقاله خوب از زبان پیچیده استفاده می کند یا جملات پیچیده را بر جملات منطقی اولویت می دهد. همه چیز در مورد منطق است ، گرامر و لغت پیشرفته هم ضروری است، اما باید به طور طبیعی ، مناسب و مهمتر از همه در جایگاه منطقی خود استفاده شده باشد.

بهترین ترفند برای بهبود رایتینگ، ساده نگه داشتن آن است! وقتی شما بیش از حد به آنچه می نویسید فکر کنید و فقط برای پیچیده ساختن آن ساختار هایی را می سازید ، اشتباهات گرامری شما افزایش می یابد و یک فاجعه ی مقاله ای رخ می دهد! به هر جمله ای که می نویسید به عنوان یک خانه کوچک فکر کنید: شما باید با یک بنا ساده ، محکم و واضح شروع کنید. سپس می توانید آن را تزئین کنید تا “پیشرفته” و حرفه ای به نظر برسد ، اما پایه اولیه آن باید از یک ایده محکم یا گروهی از ایده ها بیان شود که به روشی روشن و مستقیم بیان شده است.

قوانین اولیه دستور زبان انگلیسی را فراموش نکنید. این قوانین فقط به دلیل نوشتن مقاله آکادمیک تغییر نمی کند!

توجه: مهم است که نظر خود را به روشنی بیان کنید.

برای کمک به بهبود رایتینگ و درک بهتر نکته گفته شده، تمرین زیر را انجام دهید:

در این تمرین 4 جمله ساده آورده ایم و شما باید آن را به شکل حرفه ای (مناسب مقاله) بازنویسی کنید. از عبارت کلیدی که بصورت Upper case نوشته شده برای بازنویسی کمک بگیرید.

طوری این جمله ها را بازنویسی کنید که معنی همان جمله اول را داشته باشند.

Simple sentence: 1. Vegetables are good for you, but meat is also good for you.

Rewrite:

NOBODY WOULD DISPUTE THE FACT THAT ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

Simple sentence: 2.  Newspapers lie.

Rewrite:

IT IS PROBABLY TRUE TO SAY THAT
……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

Simple sentence: 3.  Lots of people like chocolate because it is delicious, but it makes

people fat.

Rewrite:

FEW PEOPLE WOULD CONTEST THAT
……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………
و یک تمرین چالش برانگیز تر:
نکته کلمات زیر را بخاطر بسپارید و از آنها استفاده کنید.

hence, therefore, as a result, in turn etc.…

Simple sentence: 4. If people have jobs they have more money, so they buy more

things. When people buy more things, businesses sell more things. This is
good for businesses. When businesses sell more things they need more
people. When businesses need more people they employ them, so more
people get jobs and have money to spend. It´s a circle of capitalist
awesomeness.

Rewrite:

ALL THE EVIDENCE SUGGESTS THAT
……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

1. Nobody would dispute the fact that vegetables have a positive impact on health, however meat is also vital in order to maintain a healthy and balanced lifestyle.

2. It is probably true to say that newspapers and other media often distort the truth.

3. Few people would contest that chocolate is very popular due to its taste, however, it can often lead to obesity and other health issues.

4. All the evidence suggests that an increase in the level of employment would lead to higher levels of spending (which would benefit businesses) and in turn increase employment further as businesses would seek to meet the increase in demand.

OR

All the evidence suggests that an increase in the level of employment would lead to higher levels of spending (which would benefit businesses). This, in turn, would increase employment (further) as businesses would seek to meet the increase in demand.

OR

All the evidence suggests that an increase in the level of employment would lead to higher levels of spending (which would benefit businesses). This, in turn, would increase employment (further) as businesses would seek to meet the increase in demand.

برای کمک به بهبود رایتینگ و درک بهتر نکته گفته شده، تمرین زیر را انجام دهید:

در این تمرین باید جاهای خالی را با عبارات جدول زیر پُر کنید.

Model Essay
………………………………………….. many programs on television include violent scenes, especially action and horror movies.
………………… they should not be allowed, ……… many people disagree
with this opinion. In this essay, I will discuss both sides and give reasons
for my opinion.
…….., ………………………………………….. people who watch violent programs and play violent computer games ……. worry more about
their own safety, ……………… problems in society. ………………,
……… are worried about their safety, …………………… react
aggressively towards strangers. …………………………………………..
some children copy what they see on television and in computer games.
…… if they are watching and interacting with violence on a daily basis
…………………………… they will copy this type of behavior. …………,
there are more beneficial activities that children could be participating in,
………….. playing a sport or reading a book.
………………………………………….. violence is not something we learn from television and computer games. For example,
………………………………………….. there were murders before
television and videogames were invented. ………………,
………………………………………….. children cannot watch violent
programs and play inappropriate videogames easily. For instance, there are
restrictions for some programs and games, and many parents do not allow
their children to watch television after a certain time.
……………. , although there are some reasonable arguments against
higher restrictions on violent videogames and programs for children,
………………. the potential disadvantages of children copying what they
see and hear in these programs and games far outweigh the advantages of
having free access to them. Furthermore, current restrictions are ineffective
and easy to ignore. ……………. , governments and local institutions should
do more to promote alternative activities and to engage young people in
their local communities from an early age.

Nobody would dispute the fact that many programs on television include violent scenes, especially action and horror movies. I hold the view that they should not be allowed, however many people disagree with this
opinion. In this essay, I will discuss both sides and give reasons for my
opinion.

Firstly, research suggests that people who watch violent programs and play violent computer games may worry more about their own safety, which can lead to problems in society. For instance, when people are
worried about their safety, they are more likely to react aggressively towards strangers. Secondly, few people would contest that some children copy what they see on television and in computer games. Hence, if they are watching and interacting with violence on a daily basis it is
likely that
they will copy this type of behavior.

Finally, there are more
beneficial activities that children could be participating in such as playing a sport or reading a book. However, there are those who argue that violence is not something we learn from television and computer games. For example, nobody would contest the fact that there were murders before television and videogames were invented. In addition, it is often claimed that children cannot watch violent programs and play inappropriate videogames easily. For instance, there are restrictions for some programs and games, and many parents do not allow their children to watch television after a certain time.

To conclude, although there are some reasonable arguments against higher restrictions on violent videogames and programs for children, there can be no doubt that the potential disadvantages of children copying what they see and hear in these programs and games far outweigh the advantages of having free access to them. Furthermore, current restrictions are ineffective and easy to ignore. Therefore, governments and local institutions should do more to promote alternative activities and to engage young people in their local communities from an early age.

دیدگاهتان را بنویسید