آیلتس رایتینگ تسک 2: راهنمای مبتدیان

IELTS Writing Task 2: A Beginner’s Guide

راهنمای مبتدیان

آزمون رایتینگ آیلتس یک آزمون 60 دقیقه ای برای ارزیابی توانایی نوشتن انگلیسی شما است و دو قسمت دارد: تسک یک و تسک دو.

برای تسک دو به شما یک سوال Task Essay داده می شود و حدود 40 دقیقه وقت دارید که یک مقاله حداقل 250 کلمه را بنویسید.
این فرمت برای آزمون آیلتس General یا Academic است.
ساختار مقاله تسک دو چهار پاراگراف است. یک مقدمه، دو پاراگراف اصلی (یا متن اصلی) و یک نتیجه گیری.
انتظار می رود با دلایل و مثال هایی نظر خود را بیان کنید و از آن حمایت کنید.
شما باید از استفاده از مثال های شخصی خودداری کنید زیرا باید از لحن نیمه رسمی استفاده کنید. مثال هایی از سوالات تسک دو را با هم ببینیم:

Example 1

Some people think that governments should spend money on railways. Others believe that there should be more investment into new roads.

Discuss both sides and give your opinion.

Example 2

Nowadays governments are investing more in public transport such as buses and trains rather than in building new roads.
What are the reasons for this?
Is this a positive or negative development?

Example 3

The first car appeared on British roads in 1888. By the year 2000, there may be as many as 29 million vehicles on the British roads.
Alternative forms of transport should be encouraged and international laws introduced to control car ownership and use.
To what extent do you agree or disagree?

با مشاهده سه مثال بالا، مشاهده می کنید که یک سوال تسک دو از دو قسمت تشکیل شده است.
1. صورت سوال یا Statement که در مورد موضوع مقاله به شما اطلاعات می دهد.
2. Instructional Words که مشخص می کنند چطور باید به سوال پاسخ دهید.
انواع مختلفی از سوالات تسک 2 وجود دارد.
برخی در مورد مزایا و معایب موضوع مقاله از شما می پرسند.
برخی از سوال ها برای توضیح یک مسئله و پیشنهاد، راه حل لازم پیشنهادی شما را میپرسد. در دسته دیگر باید در مورد نظر دو گروه از افراد در رابطه با یک موضوع بحث کنید و بگویید با کدام موافق یا مخالف هستید.
شما برای نوشتن حداقل 250 کلمه 40 دقیقه وقت دارید و انتظار می رود که نظر خود را ارائه دهید، در مورد ایده های اصلی (دلایل) و توجیهات خود بحث کنید و آنها را با مثال پشتیبانی کنید.
شما باید از یک ساختار مقاله تسک 2 شامل چهار پاراگراف، یک مقدمه، دو پاراگراف اصلی و یک نتیجه گیری استفاده کنید.

2 Task چگونه نمره دهی می شود؟
مقاله شما توسط تصحیح کنندگان رسمی آیلتس نمره دهی می شود.
آنها با استفاده از چهار معیار امتیاز شما را به طور مساوی می گیرند
– Task Response (پاسخ به سوال)
– Cohesion and Coherence (واضح و منظم)
– Lexical resources (واژگان و هجی)
– Grammar (دستور زبان و علائم نگارشی)
برای هر یک از معیارها درتسک یک بازه “نمره 0-9” تعریف شده است.
و با مجموع آن ها میانگین نمره کلی محاسبه می شود.
نمره تسک 2 دو برابر تسک 1 است. تسک2 = 66٪ ، تسک1 = 33٪).
سرانجام، این رقم به نزدیکترین نمره رو به بالا یا پایین گرد می شود.
نکته کلیدی: تسک2 دو برابر نمره دارد، بنابراین اطمینان حاصل کنید که مدت طولانی را برای تسک1 صرف نمی کنید. اگر نویسنده کندی هستید، ابتدا تسک2 را انجام دهید!
بنابراین حین آمادگی برای آزمون بطور خودخوان یا شرکت در کلاس های گروهی نزدیک بودن به یک نمره برای کسب آن نمره کافی نیست.
در روز آزمون، باید به طور ایده آل بالاتر ازسطح نمره هدف خود باشید تا بتوانید مطمئن باشید که به اهداف خود می رسید، به خصوص که برخی از تصحیح کنندگان بسیار سختگیر هستند.

حالا نوبت شماست! برای ما بنویسید برای رایتینگ چه نمره ای نیاز دارید؟ نقاط قوت و ضعف شما در نوشتن چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید