مراحل تصحیح رایتینگ در آنا آیلتس

رایتینگ دیگر دغدغه شما نخواهد بود

• تحلیل هر چهار فاکتور task response, cohesion coherence, grammar و vocabulary در راتینگ.

• دریافت نکاتی برای ارتقا سطح نمره رایتینگ در هر چهار فاکتور در پکیج Gold

• 25% تخفیف درصورت ارسال بیش از پنج رایتینگ

پکیج های تصحیح
رایتینگ

--------

  • Grammar comment
  • Vocabulary comment
  • Task Response Comment
  • Cohesion Coherence
  • List of Alternatives
  • Topic specific words
  • Rewrite paraghraph


Bronze

تومان29000


Silver

تومان79000


Gold

تومان129000

پکیج های تصحیح رایتینگ